Cijenovnik

Cijenovnik hotela možemo podijeliti na sezonski i predseyonski odnosno postsezonski. Za organizovane grupe i djačke ekskurzije dajemo posebnu ponudu.

Individualne sezonske cijene Hotela LOZA po osobi:

  • 25,00 eur noćenje i doručak
  • 32,00 eur polupansion
  • 35,00 eur pun pansion

Boravišna taksa i osiguranje iznose 1 eur po osobi dnevno

Inividualna predsezonske i postsezonske cijene Hotela LOZA po osobi:

  • 15,00 eur noćenje i doručak
  • 22,00 eur polupansion
  • 25,00 eur pun pansion

Boravišna taksa i osiguranje iznose 1 eur po osobi dnevno

Oganizovane grupe - predsezona i postsezona

Organizovanim grupama nudimo smještaj na bazi polupansiona u našem objektu po ceni od 18,00 eur + 1 eur boravišna taksa i osiguranej po osobi dnevno

Djačke ekskurzije - predsezona i postsezona

  • 15,00 eur polupansion
  • 18,00 eur pun pansion

Boravišna taksa i osiguranje iznose 1 eur po osobi dnevno

 

Ponuda hotela